Orthopedic Clinic

MyKnee της Medacta: Το Έξυπνό Γόνατο & ο Ανταγωνισμός

Το 25% των ατόμων που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική γόνατος, δηλαδή ένας στους τέσσερις, δεν είναι ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα του χειρουργείου.

Ο λόγος είναι η πολυπλοκότητα της αρθρώσεως του γόνατος που καθιστά δύσκολη την ακριβή τοποθέτηση του μοσχεύματος.

Η τοποθέτηση του μοσχεύματος στοχεύει στο να δημιουργηθεί μια νέα αρθρική επιφάνεια και ταυτόχρονα να διορθώσει τον άξονα του γόνατος.

Όταν περπατάμε, το φορτίο (βάρος σώματος) διέρχεται από έναν νοητό άξονα που αρχίζει από το κέντρο της κεφαλής του μηριαίου, συνεχίζει στη μεσότητα του γόνατος και καταλήγει στην αντίστοιχη μεσότητα της ποδοκνημικής.

Το τμήμα μεταξύ του ισχίου και της μεσότητος του γόνατος καλείται λειτουργικός άξονας και εάν το συγκρίνουμε με τον άξονα που διέρχεται από τη μεσότητα του μηρού, φυσιολογικά, υπάρχει γωνία 6ο.

.  

Ο μηχανικός και ο ανατομικός άξονας και οι παραμορφώσεις που πρέπει να διορθωθούν στο χειρουργείο κατά την τοποθέτηση του μοσχεύματος.

Στα αρθριτικά γόνατα, αυτή η γωνία χρειάζεται να αποκατασταθεί. Στο κλασικό χειρουργείο, εισάγεται ένας μεταλλικός οδηγός στον μυελό του μηριαίου κι ένας άλλος, στον μυελό της κνήμης.

Οι οδηγοί υποδεικνύουν την αρχική γωνία του μηρού και της κνήμης ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις του άξονα.

Εκτός, της κακοποιήσεως του μυελού που συντελείται με την τοποθέτηση των οδηγών υπάρχει και μεγάλο ποσοστό λάθους στην εύρεση του πραγματικού άξονος του κάτω άκρου.

Η απόκλιση του άξονος από τον ιδανικό έχει ως αποτέλεσμα την κακή τοποθέτηση του μοσχεύματος.

Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί ασθενείς μετά το χειρουργείο δεν μένουν ικανοποιημένοι και το μόσχευμα δεν μακροημερεύει.

Η κακοποίηση του μυελού έχει σχέση με την απώλεια αίματος, με την καθυστερημένη κινητοποίηση και τον αυξημένο κίνδυνο φλεγμονής και θρομβοφλεβίτιδος.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται με τις ρομποτικές τεχνικές που υπάρχουν σήμερα.

Στις τεχνικές αυτές, δεν είναι ένα ρομπότ το οποίο χειρουργεί με την καθοδήγηση του ιατρού (Da Vinci), αλλά προηγμένα προγράμματα υπολογιστών τα οποία καθοδηγούν τον χειρουργό.

Εξυπακούεται ότι ο χειρουργός πρέπει να ελέγχει το κάθε στάδιο του χειρουργείου, κι ένας άπειρος χειρουργός δεν μεταμορφώνεται σε άριστο.

Όλες οι ρομποτικές τεχνικές είναι προγράμματα πλοηγήσεως και καθορίζουν τον άξονα διορθώσεως του γόνατος καθώς και το ιδανικό κέντρο περιστροφής του γόνατος που πρέπει να τοποθετηθεί η πρόθεση.

Για να το επιτύχουμε αυτό, τοποθετούνται σημεία ως οδηγοί στο γόνατο και γενικότερα, στο κάτω άκρο.

Οι οδηγοί στέλνουν σήμα σε έναν ειδικό υποδοχέα ο οποίος αναλύει συνεχώς τον άξονα του γόνατος μέσω του ειδικού προγράμματος του υπολογιστή.

Η όλη διαδικασία ομοιάζει με οδήγηση με τη χρήση GPS.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων.

Αυτά που διαθέτουν οι διάφορες μεγάλες εταιρείες ορθοπεδικών υλικών και το ΜΑΚΟplasty το οποίο χρησιμοποιείται στο νοσοκομείο Metropolitan.

Προγράμματα πλοήγησης εταιρειών

ΜΑΚΟplasty,  νοσοκομείο Metropolitan

Τα αποτελέσματα που δίδουν είναι καλά, εφόσον γίνει σωστή τοποθέτηση των οδηγών, ο τεχνικός ο οποίος βοηθάει είναι έμπειρος και δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα την ώρα του χειρουργείου.

Στα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι το πολύωρο χειρουργείο, οι αποφάσεις που πρέπει να λάβει πολλές φορές ο χειρουργός κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και ενίοτε, το εξαιρετικά υψηλό κόστος της χρήσεως της τεχνολογίας αυτής.

Για να συνοψίσουμε, όλες οι μορφές πλοηγήσεως, όπως περιγράψαμε, έχουν έναν συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά τις τελικές αποφάσεις τις παίρνει ο χειρουργός κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ανθρώπινο λάθος.


Η επιλογή μας: Το έξυπνο γόνατο

Η ελβετική Medacta, μια άκρως εξειδικευμένη εταιρεία η οποία έχει πατεντάρει την τεχνική ΑΜΙS για το ισχίο, στο γόνατο ακολούθησε μια διαφορετική και πρωτοποριακή τεχνική από αυτή των άλλων εταιρειών και του ΜΑΚΟplasty (Metropolitan) για την ολική αρθροπλαστική του γόνατος.

Όλες οι μετρήσεις διορθώσεως του άξονος του γόνατος και της τοποθετήσεως της ολικής αρθροπλαστικής γίνονται προ του χειρουργείου.

Λαμβάνονται αξονικές τομογραφίες ολοκλήρου του κάτω άκρου με ειδικά πρωτόκολλα ώστε να δημιουργηθεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο στον υπολογιστή αναλύοντας ταυτόχρονα τις βλάβες του γόνατος και προτείνοντας την ιδανική διόρθωση η οποία περιλαμβάνει και το μέγεθος της προθέσεως.

Αριστερά ο πίνακας με τις προτεινόμενες διορθώσεις, δεξιά πώς είναι το γόνατο προ της διορθώσεως και πως θα γίνει . Η ανάλυση γίνεται προεγχειριτικά

Όλα αυτά τα στοιχεία αποστέλλονται στον γιατρό ο οποίος μπορεί να τροποποιήσει και να πειραματιστεί με την τοποθέτηση της ολικής αρθροπλαστικής αν επιθυμεί ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από το προτεινόμενο.

Όλες οι πιθανές αλλαγές, βλέπει πως υλοποιούνται στο τρισδιάστατο μοντέλο του υπολογιστή.

Όταν ολοκληρωθεί η διεργασία, η Medacta κατασκευάζει εξατομικευμένα ειδικά εργαλεία-οδηγούς, που θα καθοδηγήσουν στην ακριβή τοποθέτηση του μοσχεύματος στην προκαθορισμένη θέση του γόνατος.

Την ημέρα του χειρουργείου, ο ιατρός ξέρει επακριβώς τι θα κάνει  και δεν χρειάζεται να πάρει επιπλέον αποφάσεις.

Το χειρουργείο είναι ευφυώς απλό και εκμηδενίζονται τα χειρουργικά λάθη.

Η ακρίβεια τοποθετήσεως του μοσχεύματος είναι εντυπωσιακή, το ίδιο και τα αποτελέσματα και υπερέχει οποιασδήποτε άλλης τεχνικής.

Το πλαστικό εκμαγείο, ακριβές αντίγραφο του γόνατος του ασθενούς. Με τα ειδικά εξατομικευμένα εργαλεία, η αφαίρεση της χαλασμένης επιφανείας της αρθρώσεως, γίνεται με ακρίβεια χιλιοστού

Η ομάδα μας, είναι η πρώτη που εφαρμόζει την συγκεκριμένη μέθοδο από το 2014 και έχουμε πραγματοποιήσει τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών στην Ελλάδα και στην Κύπρο με σταθερά επαναλαμβανόμενο εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Η χρήση της υψηλής τεχνολογίας της συγκεκριμένης τεχνικής δεν είναι αποτρεπτική ως προς το κόστος συγκρινόμενη με το θεαματικό αποτέλεσμα που δίνει καθώς είναι  μόνο 820€ ακριβότερη του συμβατικού χειρουργείου.

  1. Οι μετρήσεις γίνονται προ του χειρουργείου με ειδικό λογισμικό
  2. Την ημέρα του χειρουργείου, τα ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία, επιτρέπουν την ακριβέστατη τοποθέτηση του μοσχεύματος
  3. Ο ασθενής δεν χάνει αίμα και έχει άμεση κινητοποίηση
  4. Η παραμονή στο νοσοκομείο περιορίζεται στις 3 ημέρες, ώστε να υπάρχει ασφάλεια μετά την έξοδο του

Σήμερα υπάρχει μια πληθώρα τεχνικών που προτείνονται στην ολική αρθροπλαστική γόνατος εκτός της κλασικής πλοηγήσεως.

Θα ακούσουμε για τη ρομποτική Αναίμακτη Αρθροπλαστική Γόνατος Ημερήσιας Νοσηλείας (fast track) όπου αντί για παραβίαση των οστών με τα παλαιού τύπου οδηγούς, χρησιμοποιείται Αναίμακτος Πλοηγός (ΚneeAlign2) Ψηφιακών Δεδομένων της Ανατομίας του κάθε ασθενούς, (MIS) με φορητό ψηφιακό σύστημα πλοήγησης (KMOD knee arthroplasty, dynamic congruence – medial pivot, PERSEUS disposable navigation system) ή για την αποφυγή της ολικής αρθροπλαστικής κάνοντας ημιαρθροπλαστική.

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι ένα σοβαρό και μεγάλο χειρουργείο.

Η παραμονή στο νοσοκομείο με τη χρήση του έξυπνου γόνατος είναι ένα τριήμερο, η δε βάδιση, γίνεται το πρώτο εικοσιτετράωρο.

Δείτε περισσότερα στο άρθρο μας “αρθροπλαστική γόνατος αποθεραπεία“.

Δεν πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο χάριν εντυπωσιασμού, να επιταχύνω τις διαδικασίες με πιθανή εμφάνιση επιπλοκών.

Σημασία έχει η ασφάλεια του ασθενούς.

Οι πλοηγοί που αναφέρονται στον επίλογο είναι νέου τύπου, αλλά δεν παύουν να είναι πλοηγοί  με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τα μειονεκτήματα τους έχουν ήδη αναφερθεί στο παρόν άρθρο.

Η ημιαρθροπλαστική είναι όντως μικρότερο χειρουργείο από την ολική αρθροπλαστική, αλλά έχει ένδειξη μόνο στο 6% του συνόλου των ολικών αρθροπλαστικών και απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες.

Όταν χρειαστεί αναθεώρηση, η τοποθέτηση ολικής αρθροπλαστικής μετά από ημιαρθροπλαστική είναι μια εξαιρετικά εργώδης διαδικασία.

Σήμερα, με το έξυπνο γόνατο, η τοποθέτηση του μοσχεύματος είναι ακριβέστατη, θεωρούμε δεδομένη την μακροημέρευσή του και τα μέχρι τώρα αποτελέσματά του  έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας.

Χειρουργούμε πλέον, σε  μικρότερες ηλικίες και πρακτικά θεωρούμε τις ημιαρθροπλαστικές ως μια περιττή διαδικασία παρότι υπάρχει και το αντίστοιχο λογισμικό του έξυπνου γόνατος για ημιαρθροπλαστική από την ίδια εταιρεία.

Το έξυπνο γόνατο, είναι το Myknee της MEDACTA

Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι πρωτοπόρος στην αρθροπλαστικη του Ισχίου με την τεχνική AMIS που είναι πλέον ευρέως γνωστή στην Ελλάδα.

Το γόνατο, τώρα γίνεται γνωστό, αν και το εφαρμόζω από το 2014.

Πρόσφατα, χειρούργησα στην Κύπρο, μια συνταξιούχο προϊσταμένη χειρουργείου που εργαζόταν στον Καναδά.

Έγινε το δεύτερο γόνατο της, το πρώτο το είχα χειρουργήσει προ έτους, και επί λέξη μου είπε, ότι η συγκεκριμένη τεχνική, άρχισε μόλις τώρα να εφαρμόζεται στην Αμερική.

Σχετικά με τον Αρθρογράφο: Δρ. Ν. Γρανίτσας

Ο Χειρουργός Ορθοπεδικός Δρ. Νίκος Γρανίτσας είναι ο δημιουργός του Greek Orthopedic. Ο Δρ. Γρανίτσας εξειδικεύεται στη ρομποτική αρθροσκοπική χειρουργική στο γόνατο, το μηνίσκο και το ισχίο. Χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες, αναίμακτες και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για επιτυχημένη αντικατάσταση των αρθρώσεων, με τους ασθενείς να μπορούν να περπατήσουν ξανά λίγες μόνο ώρες μετά την επέμβαση.

Δείτε όλα τα άρθρα του Δρ Γρανίτσα  

Table of Contents

    Scroll to Top